Home
Regio´s & behandelaren
Psychiatrische informatie
Uw zorg in beeld
Cliënten onderzoek
Klachtenonderzoek
Tevredenheidonderzoek
Verwijzers
E-consult


Onderzoek naar uw tevredenheid

Inleiding bij uw  tevredenheidonderzoek

U bent verwezen naar een van de hoofdbehandelaren van PSYRAAD. Zij werken met  andere hulpverleners samen een netwerk vormen dat PSYRAAD heet. PSYRAAD heeft tot doel om de samenwerking rondom vragen op het gebied van de Geestelijke Gezondheid op een zo efficiënt mogelijke wijze te laten verlopen, zodat u op het juiste moment op de juiste plaats met uw vragen terecht kunt bij een kwalitatief hoogstaande hulpverlener. Wij vragen u hier of u daar tevreden mee bent.

Wij willen u, als cliënt/patiënt, vragen naar uw ervaring met onze hulpverlening. Dat gebeurt in het kader van een 360 graden tevredenheidonderzoek dat wij niet alleen bij patiënten,maar ook bij huisartsen, zorgverzekeraars en collega’s afnemen.
Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen indien u deze lijst wilt invullen.

 Het invullen van de enquête kost u ongeveer tien minuten en wijst zich zelf. Deze enquête is strikt anoniem, maar dient wel terecht te komen bij de beoordeling van úw hulpverlener. panerai replica Maak een duidelijk keuze aan het begin van de enquête!

Alle vragen worden op een schaal met vijf gradaties gescoord, waarbij 1 aanduidt dat u het volledig oneens bent dan wel zeer ontevreden met het gestelde in de vraag of stelling en dat 5 aangeeft dat u het daar geheel mee eens bent dan wel zeer tevreden. Tracht uw antwoord zo genuanceerd mogelijk te geven binnen de beperkingen van dit onderzoek. Dubbelklik op het hokje en kruis daarna “ingeschakeld aan.

Verstuur dit formulier, na invullen, via de link op het formulier naar het emailadres van de onafhankelijke onderzoeker. Indien dit formulier digitaal niet werkt, print het dan uit en fax het naar 0412-622795 of verstuur het naar Hazelaarlaan 2, 5342 HL in Oss en vermeldt satisfactieonderzoek op de envelop.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd met mij contact opnemen.
Hartelijk dank voor uw medewerking,

 Namens de hulpverleners van Psyraad,

 Jaap Kool, psychiater.

Klik hier voor het tevredenheidsonderzoek

 


Laatste wijziging op 1 Juli 2022