Home
Regio´s & behandelaren
Oss
Rosmalen
´s-Hertogenbosch
Zaltbommel/Bommelerwaard
Vught
Uden-Veghel
Peter de Groodt
Psychiatrische informatie
Uw zorg in beeld
Cliënten onderzoek
Verwijzers
Emotionally Focused Therapy
E-consult


Peter de Groodt

   

   


Peter de Groodt is werkzaam als vrijgevestigd psychiater(Big-geregistreerd) in zijn praktijk “Sanimind te Uden. Hij is lid van de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Federatie van Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst(KNMG), American Psychiatric Association (APA), European Psychiatric Association(EPA), European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD),Emotionally Focused Therapy Nederland (EFT-NL).Tevens is hij verbonden aan deVOF-Dubbele Diagnose in Tilburg, een samenwerkingsverband tussen GGZ Breburg enNovadic Kentron. Hier worden patiënten behandeld (klinisch en ambulant) die zowel verslavingsproblematiek als een psychiatrische stoornis hebben.

Peter de Groodt is een algemeen psychiater. Dit houdt in dat hij volwassenen vanaf de leeftijd van 18 jaar met diverse psychische en psychiatrische problemen kan behandelen. Verwijzing naar de praktijk vindt plaatsdoor de eigen huisarts, ook als psychologen of psychotherapeuten naar de praktijk verwijzen voor aanvullende diagnostiek of advisering over de verdere aanpak in reeds lopende behandeling. U kunt zelf telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak. Telefonisch worden de eerste gegevens genoteerd, wordt u geďnformeerd over de verdere gang van zaken en krijgt u een uitnodiging voor een eerste gesprek. Daarin wordt vervolgens een globale inventarisatie gemaakt van de bestaande klachten en problemen en gezamenlijk besloten hoe een verdere behandeling binnen de praktijk er uit kan zien. Samen met u wordt een behandelplan opgesteld als leidraad voor het vervolgtraject. De behandeling kan bestaan uit verder onderzoek, individuele gesprekken,gesprekken met naast betrokkenen en medicamenteuze therapie. Ook kan eventueel worden doorverwezen of  vindt overleg plaats met andere hulpverleners.


Indicaties
Depressies en bipolaire stoornissen.
Angst, paniek en dwangklachten.
Problemen met aandacht, hyperactiviteit, impulsiviteit.
Persoonlijkheidsproblematiek.
Verwerking van traumatische ervaringen.


U kunt niet terecht voor
Niet alle problemen kunnen in de praktijk behandeld worden, zoals bijv. alcohol-,gok- of andere verslavingen, dementie en ernstige psychoses of stemmingsstoornissen en ernstiger persoonlijkheidsproblematiek, die intensievere zorg behoeven. Ook voor mensen die regelmatig in crisis raken en voor mensen die zorg nodig hebben buiten de reguliere uren waarop de praktijk geopend is (de praktijk biedt geen 24-uurs zorg), is de praktijk niet geschikt.In dat geval kunt u zich het beste richten tot onder andere de Reinier van Arkel groep, GGZ Oost Brabant of Novadic-Kentron.

 

Andere werkzaamheden
Peter de Groodt geeft ook individuele caoching, onderwijs voor huisartsen en POH’s-GGZen superviseert enkele POH’s-GGZ.

 

Adresgegevens
Regio Uden

Orgellaan2

5402 PG Uden

info@sanimind.eu

www.sanimind.eu


Laatste wijziging op 13 Juli 2015