Psyraad Hulpverlening 

Regionale samenwerking van vrijgevestigde psychiaters

Disclaimer

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is Psyraad niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden diensten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige informatie op deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker.
Psyraad sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via de website van Psyraad worden aangeboden.
De hulpverleners die samenwerken binnen het netwerk dat Psyraad wordt genoemd, doen dat voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Psyraad is juridisch geen organisatie en draagt ook geen verantwoordelijkheid voor de acties van de individuele hulpverleners. Elke hulpverlener heeft zich in klachtprocedures te verantwoorden op individuele titel. Elke hulpverlener heeft zijn of haar eigen wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering geregeld.
Deze website bevat links naar websites die door anderen worden aangeboden. Psyraad heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Op enkele plekken van de site wordt u gevraagd zich te registreren of persoonlijke gegevens te verstrekken. Psyraad gaat zorgvuldig om met deze persoonlijke gegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De website is beveiligd door een SSL (Secure Socket Layer) en 2 factor authenticatie.
Wij gaan er van uit dat u altijd uw huisarts of behandelend arts op de hoogte stelt van uw vragen en/of problemen