Psyraad Hulpverlening 

Regionale samenwerking van vrijgevestigde psychiaters

Kwaliteitsgarantie

Psyraad staat garant voor de deskundigheid en ervaring van alle betrokken hulpverleners.
De behandelaren waarmee wij samenwerken overleggen regelmatig met elkaar. Wij toetsen elkaar op kwaliteit, deskundigheid en effectiviteit van ons handelen. Daarbij baseren we ons op de actuele behandelstandaarden, op de principes van Evidence Based Medicine en op de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.
Al onze behandelingen worden gevolgd met behulp van Routine Outcome Metingen (ROM).   Zowel aan het begin als aan het einde van elke behandeling krijgt u een aantal testen in te vullen die de vooruitgang in uw welbevinden objectiveren.  Aan het einde krijgt u ook een Tevredenheidsonderzoek voorgelegd.