Psyraad Hulpverlening 

Regionale samenwerking van vrijgevestigde psychiaters

Gemeente OssVoorstellen
Jaap Kool is psychiater en psychotherapeut. Door psychiatrie en psychotherapie te combineren kan ik een uitgebreid pallet aan behandelingen bieden. Deze behandelingen staan open voor individuen en echtparen vanaf 18 jaar.

Ik verzorg de indicatiestelling en behandel daarna zelf of verwijs naar de samenwerkingspartners.
Jaap Kool kan in verband met de drukte in zijn praktijk enkel patiënten accepteren uit de gemeente Oss en uit Heesch.


Jaap Kool is:
Voorzitter van Adviesraad Sociaal Domein in Oss. https://www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl/
Voorzitter van de Stichting Schools for Youth. http://www.schoolsforyouth.com/
Jaap Kool was opleider psychiatrie bij de Reinier van Arkel groep,


Adres & Bereikbaarheid
Adres: Hazelaarlaan 2
5342HL Oss

Tel: 06-21899747 (Alleen voor reeds ingeschreven patiënten en hulpverleners)

Stuurt u mij liever een e-mail naar:
 j.kool@psyraad.nl

BIG nummer: 39022157601


Spoednummer:
06-21899747
Dit nummer is niet bedoeld voor aanmeldingen, noch voor het maken van afspraken of bestellen van recepten danwel andere zaken die geen spoedkarakter hebben.

Erkende verwijzende hulpverleners kunnen wel laagdrempelig gebruik van dit nummer.
Vakantiewaarneming:

Vakantiebereikbaarheid:
In het algemeen blijf ik tijdens mijn vakanties goed bereikbaar per e-mail. Stuur mij een bericht en u krijgt binnen 24 uur (behalve in het weekend) antwoord.
Bij langere afwezigheid vermeldt de Voice Mail  wie de waarnemer is en hoe u die kan bereiken. Als er echte spoed is kunt u beter uw huisarts bellen. Als er geen spoed is kunt u mij beter een e-mail sturen.


Indicaties
Jaap Kool behandelt

  • angststoornissen zoals fobieën, psychotrauma en paniek- en dwangstoornissen.
  • depressies, andere stemmingsstoornissen, en ook burnout
  • persoonlijkheids- en ontwikkelingsproblemen, waarbij u vastloopt in uw dagelijkse leven, op het werk, op school of in relaties
  • partner- en andere relatieproblemen (is niet verzekerd via de zorgverzekering)
  • ADHD met complexe problematiek, alcoholafhankelijkheid, enz.
  • Doelgroepen voor Behandeling
  • Personen vanaf 18 jaar, zowel individueel als in gezins/partner-context

Diensten
Diagnostiek, advies en second opinions ingeval van psychiatrische problemen
Consulten voor huisartsen, bedrijfsartsen en eerstelijnshulpverleners
Medicamenteuze behandeling
Individuele Gedrags- en Clientcentred Psychotherapie
Partner- en Relatietherapie (Emotionally Focused Therapy for Couples)
Intervisie en scholing.

Jaap Kool is geregistreerd in het register van het CRKBO en is als zodanig vrijgesteld van BTW-heffing bij beroepsonderwijs.

Wachttijden
De gemiddelde wachttijd tot aan het eerste gesprek is 6-8 weken. Als uw huisarts vraagt om een spoedintake dan kan daar, na overleg, aan voldaan worden. Er is in principe geen wachttijd tussen de indicatiestelling en de behandeling tenzij psychotherapie bij J. Kool wordt geïndiceerd. Er is geen verschil in wachttijden per diagnosegroep.

Kwaliteitsmeting
In de praktijk van Jaap Kool wordt de ROM afgenomen met de tool van Embloom. Aan het einde van uw behandeling wordt de kwaliteit van de geleverde zorg gemeten met de CQI.

Kwaliteitsstatuut
er is een geactualiseerd Kwalitietsstatuur beschikbaar. Wilt u het inzien? vraag er dan naar.

Zorgverzekeraars waar J.Kool een contract mee heeft
VGZ, CZ, Menzis, ZilverenKruis/Achmea, Multizorg, ONVZ, ASR, DSW, Caresq, Zorg en Zekerheid

Voor Verwijzers
Voor huisartsen, levert de praktijk van Jaap Kool intercollegiale consulten, second opinions,  mede behandelingen.


.