Psyraad Hulpverlening 

Regionale samenwerking van vrijgevestigde psychiaters

Algemene Psychiatrische informatie

Onze insteek bij het beoordelen van iemands psychische gesteldheid gaat uit van de interactie tussen persoonlijke-, en lichamelijke factoren én de omgeving.  Het is dus geen rechtlijnig medisch  ziektemodel waarbij de vergelijking met het effect van ziekte(kiemen) op iemands leven van toepassing is, maar een bio-psycho-sociale benadering.
Bij het stellen van een psychiatrische diagnose geldt dan ook dat de stoornis beperkingen met  zich meebrengt in het sociale , interpersoonlijke en beroepsmatige functioneren.
Een groot deel van de behandeling is gericht op het verbeteren van het functioneren van de patiënt, daarbij werken wij niet primair vanuit een handicapmodel maar kijken we vooral naar het activeren van herstelmogelijkheden.,

Doelgroep
De therapieën zijn ambulante behandelingen voor mensen met ernstige psychiatrische problemen, zoals depressies, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Dit zijn stoornissen waar jaarlijks veel Nederlanders aan lijden. Van de volwassen Nederlanders heeft 7,6% het afgelopen jaar een stemmingsstoornis gehad en 19 % ooit in zijn leven. Voor angststoornissen ligt dit nog hoger: 12,4 % in het afgelopen jaar en 19,3 % ooit. De combinatie van deze stoornissen met persoonlijkheidsproblemen leidt vaak tot langdurige ziekte en matig herstel. Inadequate behandeling leidt bovendien in veel gevallen tot blijven invaliditeit.
Ook mensen met een actieve psychose, psychotische kwetsbaarheid of bipolaire stemmingsstoornis horen tot onze doelgroep. Daarnaast zijn mensen die problemen in hun dagelijks functioneren ondervinden door ernstige persoonlijkheidsstoornissen of een combinatie van deze aandoeningen bij ons op hun plaats. Disruptief gedrag kunnen wij slechts in beperkte mate hanteren gezien de setting waarin wij werken.  


De doelgroep van Psyraad is als volgt te beschrijven:
• Het zijn patiënten met ernstige psychiatrische problemen, vaak in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek die herstel ernstig belemmert.
• Zij hebben niet zelden een gebrekkige motivatie en problemen met het aangaan van een behandelingsrelatie.
• De behandeling in de eerste lijn of psychotherapie stagneert of is vastgelopen.
• De problematiek lijdt tot ernstige en of langdurige ziekte en invalidering.