Psyraad Hulpverlening 

Regionale samenwerking van vrijgevestigde psychiaters

Regio 's-Hertogenbosch
Voorstellen:
Frans Schenkelaars is werkzaam als vrijgevestigd psychiater (Big-geregistreerd) in ’s-Hertogenbosch.  Hij is lid van de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Federatie van Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP).
Voor aanvullende diagnostiek en advisering/overleg over farmacotherapie en psychotherapeutische behandelopties wordt samengewerkt met meerdere psychologen(-praktijken).
Frans Schenkelaars is een algemeen psychiater. Dit houdt in dat hij volwassenen vanaf de leeftijd van 18 jaar met diverse psychische en psychiatrische problemen kan behandelen. Verwijzing naar de praktijk vindt plaats door de eigen huisarts. Ook psychologen of psychotherapeuten kunnen naar de praktijk verwijzen voor aanvullende diagnostiek of advisering over de verdere aanpak in reeds lopende behandeling. U kunt zelf telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak. Telefonisch worden de eerste gegevens genoteerd, wordt U geïnformeerd over de verdere gang van zaken en krijgt U een uitnodiging voor een eerste gesprek. Daarin wordt vervolgens een globale inventarisatie gemaakt van de bestaande klachten en problemen en gezamenlijk besloten hoe een verdere behandeling binnen de praktijk er uit kan zien. Gezamenlijk met U wordt een behandelplan opgesteld als leidraad voor het vervolgtraject. De behandeling kan bestaan uit verder onderzoek, individuele gesprekken, gesprekken met naast betrokkenen en medicamenteuze therapie. Ook kan eventueel worden doorverwezen of  vindt overleg plaats met andere hulpverleners.

Indicaties
Depressies en bipolaire stoornissen.
Angst, paniek en dwangklachten.
Verslavingsgerelateerde problematiek
Problemen met aandacht, hyperactiviteit, impulsiviteit.
Persoonlijkheidsproblematiek.
Seksuele- en relatieproblemen.
Verwerking van traumatische ervaringen.

Kwaliteitsstatuut
Wilt u het kwaliteitsstatuut inzien? Klik dan hier

Wachttijd
Binnen de praktijk wordt niet gewerkt met wachttijden/wachtlijsten. Bij (telefonische) aanmelding wordt binnen de beschikbare mogelijkheden gekeken wanneer een eerste afspraak kan worden ingepland. Na de intake wordt doorgaans direct gestart met behandeling of in overleg gezocht/bemiddeld naar passende (aanvullende) vervolgbehandeling.

Adresgegevens en bereikbaarheid
Locatie ’s-Hertogenbosch Zuid
Liviusstraat 7 (begane grond)
5216 CD ’s-Hertogenbosch
E-mail: f.schenkelaars@wxs.nl
Tel: 073-6890532

Routebeschrijving
Liviusstraat 7, ’s-Hertogenbosch
De praktijk is gelegen in de wijk Zuid ten zuiden van het Centrum van ’s-Hertogenbosch.  Komend via de A-2 neemt U zowel vanuit  Noordelijke als Zuidelijke richting de afslag 22- Sint Michielsgestel (bij Provinciehuis)  en gaat U aan het einde van de afrit bij het stoplicht rechtsaf richting Centrum. Bij Kruising met stoplicht (Shell station links/provinciehuis rechts) gaat U linksaf de Pettelaarse weg op en volgt deze weg tot het eerstvolgende stoplicht voorbij het winkelcentrum. Daar gaat U opnieuw linksaf de  Zuiderparkweg op en neemt vervolgens de tweede straat aan Uw linkerhand. Daar vindt U aan het eind van de Liviusstraat rechts op nummer  7 de praktijk. Parkeren in de straat is voor vergunninghouders maar op het nabij gelegen parkeerterrein van supermarkt Jumbo kan in daarvoor aangegeven blauwe zone met parkeerschijf twee uur gratis worden geparkeerd