Psyraad Hulpverlening 

Regionale samenwerking van vrijgevestigde psychiaters

Zorgprogramma´s, zorgpaden en behandelmodules
Richtlijnen, Zorgstandaarden en Generieke Modules

Inleiding

Richtlijnen en Zorgstandaarden en modules zijn rationele en evidence based ketens van zorg. Er bestaan landelijke en algemeen geaccepteerde richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules voor onder andere stemmingsstoornissen, angststoornissen, ADHD, somatoforme stoornissen, psychoses, eetstoornissen, enz. Deze algemeen geldende richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules worden door ons onderschreven en zijn het uitgangspunt voor behandeling binnen Psyraad.

Psyraad onderscheidt:

♦Zorgpaden (standaarden) waarin de structuur en afstemming van de geleverde zorg is vastgelegd en
♦Behandelmodules (en richtlijnen) waarin de inhoud van de behandeling is beschreven. Daarbij onderscheiden wij:

  • Specifieke modules gericht op de behandeling van een stoornis
  • Algemene modules gericht op een behandelvorm die geschikt is bij meerdere stoornissen

Het uiteindelijke doel is dat de cliënt/patiënt een geïntegreerd en op maat gesneden pakket van zorg/behandeling krijgt.

Wij beperken ons hier tot een algemene beschrijving van onze zorgpaden

U kunt meer informatie over zorgprogramma´s, richtlijnen en zorgstandaarden vinden op:
https://www.nvvp.net/website/richtlijnen/richtlijnen