Psyraad Hulpverlening 

Regionale samenwerking van vrijgevestigde psychiaters

Basisprincipe:
Shared decision making en samenwerking

Shared decision making en samenwerking met de Eerste Lijn

De praktijkvoering en behandeling van Psyraad is erop gericht om samen met u tot behandelplannen te komen en u te betrekken bij elk onderdeel van uw behandeling.
Uw psychiater werkt nauw samen de huisartsen uit de regio. Dat vindt onder andere plaats in zgn. MDO´s (Multi Disciplinaire Overleggen). In een MDO komen eerstelijnspsychologen, maatschappelijk werkenden, POH´s GGZ ( PraktijkOndersteuner Huisarts voor de GGZ) en huisartsen bij elkaar.
Ook werkt uw psychiater samen met hulpverleners in de regio en geeft hij consultatie aan huisartsen .