Home
Wat doet Psyraad GGZ?
Voor wie zijn wij er?
Over Psyraad GGZ
Werkwijze
Wachttijden
Kwaliteitsgarantie
Kosten
Uw Rechten
Disclaimer
Regioīs & behandelaren
Psychiatrische informatie
Uw zorg in beeld
CliŽnten onderzoek
Verwijzers
E-consult


Disclaimer

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is Psyraad niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden diensten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige informatie op deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker.

Psyraad sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via de website van Psyraad worden aangeboden.

De hulpverleners die samenwerken binnen het netwerk dat Psyraad wordt genoemd, doen dat voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Psyraad is juridisch geen organisatie en draagt ook geen verantwoordelijkheid replicas de relojes voor de acties van de individuele hulpverleners. Elke hulpverlener heeft zich in klachtprocedures te verantwoorden op individuele titel. Elke hulpverlener heeft zijn of haar eigen wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering geregeld.

Deze website bevat links naar websites die door anderen worden aangeboden. Psyraad heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.†Op enkele plekken van de site wordt u gevraagd zich te registreren of persoonlijke gegevens te verstrekken. Psyraad gaat zorgvuldig om met deze persoonlijke gegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het e-consult-gedeelte van de site wordt onder andere beveiligd door een SSL (Secure Socket Layer). Alle informatie die de bezoeker daar invult of aanklikt kan niet door derden worden bekeken. Dit betekent dat er per deelnemer een aparte (met gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord beveiligde) webpagina wordt aangemaakt, waarop de vraag en het antwoord worden geplaatst. Psyraad behoudt zich het recht voor gebruikers van het e-consult te weren wanneer zij zich schuldig maken aan ontoelaatbaar gebruik door het verspreiden van aanstootgevende en/of kwetsende uitingen. Wij gaan er van uit dat u altijd uw huisarts of behandelend arts op de hoogte stelt van uw vragen en/of problemenLaatste wijziging op 1 Juli 2022