Home
Regioīs & behandelaren
Oss
Informatie praktijkvoering
Jaap Kool
Marijke Lenders
Anne Schoof
Henk-Jan Aarts
Rosmalen
īs-Hertogenbosch
Zaltbommel/Bommelerwaard
Vught
Uden-Veghel
Psychiatrische informatie
Uw zorg in beeld
CliŽnten onderzoek
Verwijzers
Emotionally Focused Therapy
E-consult


Psychiater-psychotherapeut

Voorstellen
Jaap Kool is psychiater en erkend Emotionally Focused Echtpaartherapeut, Gedrags- en CliŽntgericht psychotherapeut. Door psychiatrie en psychotherapie te combineren kan ik een uitgebreid pallet aan behandelingen bieden. Deze behandelingen staan open voor individuen en echtparen vanaf ongeveer 16 jaar.
Jaap Kool coŲrdineert het Psyraad-netwerk van vrijgevestigde GGZ-behandelaren in de regio Oss. Ik verzorg de indicatiestelling, behandel daarna zelf of verwijs naar de samenwerkingspartners. 

Jaap Kool kan in verband met de drukte in zijn praktijk enkel patiŽnten accepteren uit Oss en Heesch.

Meer informatie over de praktijk vindt u hier

Jaap Kool is:
Voorzitter van Adviesraad Sociaal Domein in Oss. https://www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl/

Voorzitter van de Stichting Schools for Youth. http://www.schoolsforyouth.com/

Jaap Kool was opleider psychiatrie bij de Reinier van Arkel groep,

Adres & Bereikbaarheid
Adres: Hazelaarlaan 2
5342HL Oss
Tel: 0412-641748 
Fax: 0412-744006
Email: j.kool@psyraad.nl  
BIG nummer: 39022157601
Voor email die u liever vertrouwelijk stuurt kunt u gebruik maken van de econsultmodule van deze website: zie daar

Spoednummer:
06-21899747
Dit nummer is niet bedoeld voor aanmeldingen, noch voor het maken van afspraken of bestellen van recepten danwel andere zaken die geen spoedkarakter hebben. 
Erkende verwijzende hulpverleners kunnen wel laagdrempelig gebruik van dit nummer.

Vakantiewaarneming:
De Voice Mail van het praktijknummer (0412-641748) vermeldt wie de waarnemer is en hoe u die kan bereiken. Tevens kunt u na inloggen op e-consult zien wie de waarnemer is. 

Regionaal Psyraad-netwerk
Het regionale Psyraad-netwerk Oss zorgt voor psychodiagnostiek, psychiatrie, diverse vormen van psychotherapie, psychosociale begeleiding door een eerstelijnspsycholoog of sociaal psychiatrische verpleegkundige en voor lichaamsgerichte therapie (Pesso, PMT, drama).

Indicaties
Jaap Kool behandelt - al dan niet in Psyraad verband

 • angststoornissen zoals fobieŽn, psychotrauma en paniek- en dwangstoornissen. 
 • depressies, andere stemmingsstoornissen, en ook burnout
 • persoonlijkheids- en ontwikkelingsproblemen, waarbij u vastloopt in uw dagelijkse leven, op het werk, op school of in relaties
 • partner- en andere relatieproblemen (is niet verzekerd in de basisverzekering) 
 • ADHD met complexe problematiek, alcoholafhankelijkheid, enz.

Doelgroepen voor Behandeling
Personen vanaf 16 jaar, zowel individueel als in gezins/partner-context

Diensten

 • Diagnostiek, advies en second opinions ingeval van psychiatrische problemen
 • Consulten voor huisartsen, bedrijfsartsen en eerstelijnshulpverleners
 • Medicamenteuze behandeling
 • Individuele Gedrags- en Clientcentred Psychotherapie
 • Partner- en Relatietherapie (Emotionally Focused Therapy for Couples)
 • Intervisie en scholing
 • Psychiatrische expertises voor verzekeringsmaatschappijen, bedrijfsartsen, juristen
 • Psychodiagnostiek

Jaap Kool is geregistreerd in het register van het CRKBO en is als zodanig vrijgesteld van BTW-heffing bij beroepsonderwijs.

Wachttijden
De gemiddelde wachttijd tot aan het eerste gesprek is 6-8 weken. Als uw huisarts vraagt om een spoedintake dan kan daar, na overleg, aan voldaan worden. Er is in principe geen wachttijd tussen de indicatiestelling en de behandeling tenzij psychotherapie bij J. Kool wordt geÔndiceerd. Er is geen verschil in wachttijden per diagnosegroep.

Kwaliteitsmeting
In de praktijk van Jaap Kool wordt de ROM afgenomen met de tool van Telepsy. Aan het einde van uw behandeling wordt de kwaliteit van de geleverde zorg gemeten met de CQI.

Kwaliteitsstatuut
Wilt u het kwaliteitsstatuut inzien? Klik dan hier

Lijst met zorgverzekeraars waar J.Kool een contract mee heeft
VGZ, CZ, Menzis ZilverenKruis/Achmea, Multizorg, Friesland en DSW

Voor Verwijzers
Voor huisartsen, arbodiensten en verzekeringsmaatschappijen levert de praktijk van Jaap Kool intercollegiale consulten, second opinions, expertises, mede behandelingen.
Psyraad zorgt voor evidence based en rationele arbeidsreÔntegratietrajecten en persoonlijke coaching.
Bij conflicten kan Jaap Kool mediation verzorgen.
Voor maatschapppelijk werk, (huis)artsen, psychologen, bedrijven verzorgt Jaap Kool graag nascholing, supervisie, groepsintervisie.


Laatste wijziging op 31 December 2020