Home
Regio´s & behandelaren
Oss
Rosmalen
´s-Hertogenbosch
Zaltbommel/Bommelerwaard
Vught
Toine den Hollander
Uden-Veghel
Psychiatrische informatie
Uw zorg in beeld
Cliënten onderzoek
Verwijzers
Emotionally Focused Therapy
E-consult


Toine den Hollander

Toine den Hollander is psychiater, psychoanalyticus, psychoanalytisch psychotherapeut en (ICEEFT) gecertificeerd Emotionally Focused partnerrelatietherapeut. Door psychiatrie en psychotherapie vanuit het psychoanalytisch- en gehechtheidstheoretisch referentiekader te combineren kan hij een pallet aan (integratieve) behandelingen bieden. Deze behandelingen staan open voor individuen en (echt)paren vanaf ongeveer 18 jaar.

Werkwijze:

Aanmelding: in principe wordt u door uw huisarts verwezen. Deze verwijzing is o.a. van belang voor de vergoeding. U kunt zelf telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken.

Intake: er vinden één of meer intakegesprekken plaats met als doel de aard, mogelijke oorzaken en achtergronden van uw klachten te onderzoeken,www.ireplicas.com zodat een (voorlopige) diagnose kan worden gesteld. Dit onderzoek omvat een aantal vragen over uw huidige situatie en over uw verleden, want psychische problemen ontstaan vaak uit een combinatie van factoren. Soms wordt er aanvullend psychodiagnostisch onderzoek geïndiceerd. De conclusies van het onderzoek en daaraan gekoppeld het behandeladvies worden aan het einde van de intake met u besproken. Uit het behandeladvies kan naar voren komen dat de behandeling (met uw instemming) zal worden voortgezet. Het is ook mogelijk dat u wordt geadviseerd hulp te zoeken bij een collega of instelling met voor uw problematiek specifieke behandelmogelijkheden. Tevens is het mogelijk dat u met een behandeladvies terugverwezen wordt naar uw huisarts.

Behandeling: aan het begin van de behandeling wordt met u een behandelplan opgesteld. Hierin wordt de behandelvorm, frequentie en duur van de afspraken, het doel van de behandeling, het evaluatiemoment en de eventuele medicatie opgenomen. Het beëindigen van de behandeling vindt plaats in onderling overleg.

Indicaties:

Toine den Hollander biedt onderzoek/behandeling voor verschillende psychische/emotionele problematiek: het kan bijvoorbeeld gaan om depressieve- of angstklachten, zoals paniek-, dwang-  en posttraumatische stress, of dissociatieve klachten; pathologische rouw, identiteitsklachten en persoonlijkheidsproblemen; relationele problemen (in de partnerrelatie of in relatie met vrienden, collega’s, of werkgevers) of problemen gerelateerd aan de werk- of opleidingssituatie.

Niet alle problemen kunnen in deze praktijk behandeld worden, zoals bijv. alcohol-, gok- of andere verslavingen, dementie, en ernstige psychoses of stemmingsstoornissen en ernstiger persoonlijkheidsproblematiek, die intensievere zorg behoeven. Ook voor mensen die regelmatig in crisis raken en voor mensen die zorg nodig hebben buiten de reguliere uren waarop de praktijk geopend is (de praktijk biedt geen 24-uurs zorg), is de praktijk niet geschikt. In dat geval kunt u zich het beste richten tot onder andere de Reinier van Arkel groep of Novadic-Kentron.

Overige functies:

  • psychiater/psychotherapeut tevens plaatsvervangend opleider psychiatrie bij de Reinier van Arkel groep;

  • supervisor, leertherapeut en leeranalyticus, en daarnaast op dit moment ook tevens lid van het bestuur (penningmeester), van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP);

  • redacteur van het Tijdschrift voor Psychoanalyse;

  • docent bij RINO Zuid.

Overige diensten:

  • diagnostiek en advies;

  • personal coaching;

  • u kunt terecht voor leertherapie in het kader van de opleiding  tot psychiater en psychotherapeut.  Ook voor leertherapie en/of leeranalyse in het kader van de opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut (NVPP);

  • supervisies o.a. voor de opleiding tot psychotherapeut en psychoanalytisch psychotherapeut (NVPP);

  • scholing, onder andere op het gebied van psychoanalytische psychotherapie, en gehechtheid en hechtingstheorie gerelateerde onderwerpen. Toine den Hollander is geregistreerd in het register van het CRKBO en is als zodanig vrijgesteld van BTW-heffing bij beroepsonderwijs.


Laatste wijziging op 17 Maart 2021