Home
Regio´s & behandelaren
Psychiatrische informatie
Uw zorg in beeld
Cliënten onderzoek
Verwijzers
Satisfactieonderzoek
E-consult


Satisfactieonderzoek

Instructietekst voor Huisartsen

 

In de afgelopen jaren heeft u verwezen naar een of meerdere van de hulpverleners van PSYRAAD . U verwees vooral naar (naam+ functie)………………. PSYRAAD heeft tot doel om de samenwerking rondom GGZ-vragen op een zo efficiënt mogelijke wijze te laten verlopen; zodat patiënten op het juiste moment op de juiste plaats met hun vragen terecht kunnen bij een kwalitatief hoogstaande hulpverlener.

 

Wij willen u, als verwijzer, jaarlijks vragen naar uw ervaring met onze hulpverlening. Dat gebeurt in het kader van een 360 graden tevredenheidonderzoek dat wij niet alleen bij verwijzers, maar ook bij patiënten, zorgverzekeraars en collega’s afnemen.

Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen indien u deze lijst wilt invullen.

 

Het invullen van de enquête kost u ongeveer vijf minuten en wijst zich vanzelf.

Alle vragen worden op Likertschaal met vijf gradaties gescoord, waarbij 1 aanduidt dat u het volledig oneens bent dan wel zeer ontevreden met het gestelde in de vraag of stelling en dat  5  aangeeft dat u het daar geheel mee eens bent dan wel zeer tevreden. Tracht uw antwoord zo genuanceerd mogelijk te geven binnen de beperkingen van dit onderzoek relojes imitacion.  Dubbelklik op het hokje en kruis daarna “ingeschakeld aan.

Indien dit formulier digitaal niet werkt, print het dan uit en fax het naar 0412-622795.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd met mij contact opnemen.

 

Hartelijk dank voor uw medewerking,

 

Namens de hulpverleners van Psyraad,

 

 

 

Jaap Kool, psychiater.

 

klik op deze link voor het downloaden van het satisfactieformulier:

 


Laatste wijziging op 1 Juli 2022