Home
Regio“s & behandelaren
Psychiatrische informatie
Uw zorg in beeld
Shared decision making en samenwerking
Zorgprogramma“s
Primair Zorgpad en Onderzoek en indicatiestelling
Module Depressie
Module Angsstoornissen
Module Somatoforme Stoornissen
Mate en MMSE
Cliėnten onderzoek
Verwijzers
E-consult


Over zorgprogramma“s, zorgpaden en behandelmodules

Zorgprogramma“s zijn rationele en evidence based ketens van zorg. Er bestaan landelijke en algemeen geaccepteerde zorgprogrmma“s voor onder andere stemmingsstoornissen, angststoornissen, ADHD, somatoforme stoornissen, psychoses, eetstoornissen. Deze algemeen geldende zorgprogramma“s worden door ons onderschreven en zijn het uitgangspunt voor verdere uitwerking binnen Psyraad.

Psyraad onderscheidt:
Zorgpaden waarin de structuur en afstemming van de geleverde zorg is vastgelegd en
Behandelmodules waarin de inhoud van de behandeling is beschreven. Daarbij onderscheiden wij:

  •  Modules gericht op de behandeling van een stoornis
  • Modules gericht op een behandelvorm die geschikt is bij meerdere stoornissen

Het uiteindelijke doel is dat de cliėnt/patiėnt  een geļntegreerd en op maat gesneden pakket van zorg/behandeling krijgt.  

U kunt meer informatie over zorgprogramma“s vinden op:


Laatste wijziging op 7 Juni 2022