Home
Regio´s & behandelaren
Psychiatrische informatie
Uw zorg in beeld
Shared decision making en samenwerking
Zorgprogramma´s
Primair Zorgpad en Onderzoek en indicatiestelling
Module Depressie
Module Angsstoornissen
Module Somatoforme Stoornissen
Mate en MMSE
Cliënten onderzoek
Verwijzers
Emotionally Focused Therapy
E-consult


Over zorgprogramma´s, zorgpaden en behandelmodules

Zorgprogramma´s zijn rationele en evidence based ketens van zorg. Er bestaan landelijke en algemeen geaccepteerde zorgprogrmma´s voor onder andere stemmingsstoornissen, angststoornissen, ADHD, somatoforme stoornissen, psychoses, eetstoornissen. Deze algemeen geldende zorgprogramma´s worden door ons onderschreven en zijn het uitgangspunt voor verdere uitwerking binnen Psyraad.

Psyraad onderscheidt:
Zorgpaden waarin de structuur en afstemming van de geleverde zorg is vastgelegd en
Behandelmodules waarin de inhoud van de behandeling is beschreven. Daarbij onderscheiden wij:

  •  Modules gericht op de behandeling van een stoornis
  • Modules gericht op een behandelvorm die geschikt is bij meerdere stoornissen

Het uiteindelijke doel is dat de cliënt/patiënt  een geïntegreerd en op maat gesneden pakket van zorg/behandeling krijgt.  

U kunt meer informatie over zorgprogramma´s vinden op: Swiss Replica Watches


Laatste wijziging op 8 Januari 2022