Home
Regio“s & behandelaren
Psychiatrische informatie
Uw zorg in beeld
Shared decision making en samenwerking
Zorgprogramma“s
Primair Zorgpad en Onderzoek en indicatiestelling
Module Depressie
Module Angsstoornissen
Module Somatoforme Stoornissen
Mate en MMSE
Cliėnten onderzoek
Verwijzers
Emotionally Focused Therapy
E-consult


Over Zorgprogramma“s, zorgpaden en behandelmodules

Zorgprogramma“s zijn rationele en evidence based ketens van zorg. Er bestaan landelijke en algemeen geaccepteerde zorgprogrmma“s voor onder andere stemmingsstoornissen, angststoornissen, ADHD, somatoforme stoornissen, psychoses, eetstoornissen. Deze algemeen geldende zorgprogramma“s worden door ons onderschreven en zijn het uitgangspunt voor verdere uitwerking binnen Psyraad.
In de zorgpaden is ruimte voor deels digitale zorg. U zult regelmatig met uw behandelaar kunnen communiceren via e-mail of (beschermede) digitale media. Hierdoor kunt u veel nauwer contact met uw behandelaar onderhouden en bent u niet gebonden aan alleen de formele sessies.

Psyraad onderscheidt:
Zorgpaden waarin de structuur en afstemming van de geleverde zorg is vastgelegd en
Behandelmodules waarin de inhoud van de behandeling is beschreven.


Het uiteindelijke doel is dat de cliėnt/patiėnt een geļntegreerd en op maat gesneden pakket van zorg/behandeling krijgt.  

U kunt meer informatie over zorgprogramma“s vinden op: http://www.ggzrichtlijnen.nl

 


Laatste wijziging op 9 Juli 2020